Kênh thông tin tổng hợp tin tức Marketing Online, SEO, đào tạo chuyên sâu cho cá nhân, đơn vị về Marketing Online

Breaking

Thursday, November 30, 2017

Cẩm nang kinh doanh Harvard các kỹ năng quản lý hiệu quả

Cẩm nang kinh doanh Harvard - Các kỹ năng quản lý hiệu quả


Không cần đến Harvard cũng được tiếp thu các kiến thức kinh điển của Harvard.
Học lối tư duy Mỹ, xử lý các vấn đề theo tư duy tích cực.
360mua hân hạnh mang đến trọn bộ " Cẩm nang kinh doanh Harvard" - bộ sách Harvard business essential
Lần lượt mình sẽ mang đến bộ sưu tập này cho đủ bộ

Bộ Cẩm nang kinh doanh Harvard này có những gì
Cùng đọc sách với Share Ebook nào

Quyển 1 - Tập 1: Cẩm nang kinh doanh Harvard - Các kỹ năng quản lý hiệu quả (354p)


- Các kỹ năng cơ bản

* Thiết lập mục tiêu
* Tuyển dụng người tài
* Giữ chân người tài
* Tin tưởng giao phó
* Quản lý thời gian

- Các kỹ năng thách thức

* Quản lý nhóm
* Đánh giá và huấn luyện
* Xử lý nhân viên có vấn đề
* Giải quyết khủng hoảng
* Phát triển nghề nghiệp
* Trở thành nhà lãnh đạo
* Chiến lược

- Làm chủ các công cụ

* Dự thảo ngân sách
* Hiểu các báo cáo tài chính
* Giá thuần - tỷ suất thu nhập nội bộ
* Phân tích hòa vốn và đòn bẩy


Đón xem quyển 2:

Quyển 2: Cẩm nang kinh doanh Harvard (241p)

- Chiến lược Marketing
- Lập kế hoạch Marketing
- Nghiên cứu thị trường
- Điều chỉnh theo nhu cầu thị trường
- Phân tích đối thủ cạnh tranh
...


Cẩm nang kinh doanh Harvard - Các kỹ năng quản lý hiệu quả


Không cần đến Harvard cũng được tiếp thu các kiến thức kinh điển của Harvard.
Học lối tư duy Mỹ, xử lý các vấn đề theo tư duy tích cực.
360mua hân hạnh mang đến trọn bộ " Cẩm nang kinh doanh Harvard" - bộ sách Harvard business essential
Lần lượt mình sẽ mang đến bộ sưu tập này cho đủ bộ

Bộ Cẩm nang kinh doanh Harvard này có những gì
Cùng đọc sách với Share Ebook nào

Quyển 1 - Tập 1: Cẩm nang kinh doanh Harvard - Các kỹ năng quản lý hiệu quả (354p)


- Các kỹ năng cơ bản

* Thiết lập mục tiêu
* Tuyển dụng người tài
* Giữ chân người tài
* Tin tưởng giao phó
* Quản lý thời gian

- Các kỹ năng thách thức

* Quản lý nhóm
* Đánh giá và huấn luyện
* Xử lý nhân viên có vấn đề
* Giải quyết khủng hoảng
* Phát triển nghề nghiệp
* Trở thành nhà lãnh đạo
* Chiến lược

- Làm chủ các công cụ

* Dự thảo ngân sách
* Hiểu các báo cáo tài chính
* Giá thuần - tỷ suất thu nhập nội bộ
* Phân tích hòa vốn và đòn bẩy


Đón xem quyển 2:

Quyển 2: Cẩm nang kinh doanh Harvard (241p)

- Chiến lược Marketing
- Lập kế hoạch Marketing
- Nghiên cứu thị trường
- Điều chỉnh theo nhu cầu thị trường
- Phân tích đối thủ cạnh tranh
...


No comments:

Post a Comment

Quảng cáo